December 19, 2007

Whoa

Sorry for the lack of updates, it's horrible. I've been busy. Ok lots of updates since last time actaully:

Things are looking up right now,
I have a job, I can't work that often cause of school but I'm bringing in a decent amount of money for now. Going to work on breaks and during the summer, should be enough.

Apperently you need a certain amount of money to apply for a visa or whatever and it's at $2 500. This is a reachable goal. Feels good.

Soon enough, cause I'm of legal age now, I'm going to start filling out the applications and see what happens.

____________________________________________________________________________

Ursäkta för de få updateringarna på senaste tiden. Jag har vart upptagen. Ok många nya uppdateringar sen sist faktiskt:

Allt börjar gå uppåt just nu,
Jag har fått ett jobb, jag kan inte jobba särskilt ofta p.g.a. skolan men jag får in en hygglig summa varje månad för tillfället. Jag ska jobba under lov och sommaren, det borde räcka.

Tydligen så behöver man en vissa summa pengar för att ansöka om visum eller vad det nu var och det ligger på 16 500 kr, ungefär. Det är ett mål jag kan nå. Känns bra =)

Snart, eftersom jag är 18 nu, så ska jag börja fylla i ansökningar och se vad som händer.


November 8, 2007

295 days...

I made a countdown, it's now 295 days left until August 30th, the day I plan on leaving.
To be honest, I'm getting nervous and I think about it, probably more than i should. I've been thinking about all the decisions I've made for myself and started doubting them in the same time. I'm starting to doubt my own persona.

With this whole experience I've been thinking that every person in the world can do whatever they want, if they put their heart and soul into it. But now, maybe everyone can't do whatever the hell they want because maybe some people just aren't strong enough to do it. Am I strong enough to do this? It's hard to try and achieve something that everyone around you is rooting NO for.

So, after all. All I have is me. I want this, I believe this is good for me and something that will make me happy. I've never really been happy, let me try and be happy for once. Even if it all fails and everything goes wrong, I'll still be happy and satisfied that I tried. That's all that matters. This is the risque I'm willing to take, to make my life the best it can be. For me.

_____________________________________________________________

Jag har gjort en nedräkning, det är nu 295 dagar kvar tills den 30 augusti, dagen då jag planerar att åka.
För att vara ärlig så börjar jag bli nervös och jag tänker mer på detta än vad jag kanske borde. Jag har tänkt på alla beslut jag har gjort för mig själv och börjat tvivla dem på samma gång. Jag har börjat tvivla på min egen person.

Med hela den här upplevelsen har jag tänkt att alla personer i hela denna värld kan göra precis vad de vill, om de sätter hjärta och själ i det. Men nu, alla kanske inte kan göra vad fan de vill för vissa personer kanske inte är starka nog. Är jag stark nog för det här? Det är svårt att försöka göra någonting som alla runt mig röstar NEJ till.

Så, efter allt. Allt jag har är mig. Jag vill det här, jag tror att det här är bra för mig och något som kommer göra mig lycklig. Jag har aldrig riktigt vart helt lycklig, låt mig försöka för en gångs skull. Även om allt går åt helvete och misslyckas kommer jag ändå vara glad och nöjd med att jag försökte. Det är allt som betyder något. Det är risken jag är villig att ta för att göra mitt liv så bra som möjligt. För mig.

October 1, 2007

New plans?

Alright it's been awhile now, sorry. I've been busy with school and other stuff so I haven't really had the time to update this. But here we go.

What is planned for now:
I'm moving to Edmonton which is in Alberta, not Ontario. I'm gonna live there with Leanna and her family for awhile.
Why? Because it's cheaper and I can sorta.. get into talking english everyday and the food and get a job and gather money. Perhaps also research a little more about the moving options I have since this is all very confusing for me right now.

Then later on, me and Leanna will together go on the movingtrip to Toronto, Ontario. So I'll keep her company on the veeeeery long move there. Good? Yup.

When? Thiiiiiiiiis is the hard part. Because I can't really plan anything. This all depends on next summer. I want a summerjob for all summer (like this year) cause it does bring the most amount of money and it's the best and easiest way for me to do it. BUT if I don't get a summerjob, I might just move earlier, cause then there's no point of waiting. So Mid September if I do get a job and Late July if I don't get a job.

That's all for now. =)

--------------------------------------------------------------------

Okej, det har gått ett tag, sorry. Jag har varit upptagen med skolan och andra grejer så jag har inte riktigt haft tid att uppdatera. Men nu kör vi:

Vad är planerat just nu?
Jag ska flytta till Edmonton som är i Alberta, inte Ontario. Jag ska bo där med Leanna och hennes familj ett tag.
Varför? För att det är billigare och jag kan typ... komma in i att prata engelska varje dag och maten och få ett jobb och samla in pengar. Kanske också passa på att plugga in lite mer om mina flytt alternativ eftersom jag är lite förvirrad över dom just nu.

Sen senare, ska jag och Leanna flytta med bil tillsammans till Toronto, Ontario. Så jag håller henne sällskap under den väääääldigt långa flytten dit. Bra? Jupp.

När? Det häääääär är den jobbiga delen. För jag kan inte riktigt planera något ordentligt. Allt beror på nästa sommar. Jag vill ha ett sommarjobb till sommaren (som det här året) för att på det sättet får man in mest pengar på kortast tid och det är det bästa och enklaste sättet för mig att samla ihop pengar. MEN om jag inte får ett sommarjobb, så kanske jag flyttar tidigare, för då finns det ändå ingen poäng för mig att vänta. Så mitten av September om jag får sommarjobb och sen Juli om jag inte får ett jobb.

Det är allt just nu =)

August 22, 2007

Bump in the road

So today I decided to look up more info on the permanent residence card. That I figured I'd get so I can stay easier. BUT, apperently. You can only apply for this card if you have immigrated. Which kinda puts me in a pickle. I hadn't really planned on immigrating cause it'd be so much work and feel kinda useless? I don't know. So now, I have to think of new ways. My new plan is to just go and then start talking maybe to someone in person about this? I would much rather prefer this than sit and email some people that never seem to reply. But I'm hoping that maybe there's an easier way around all of this? Like I just need a visa and then it's cool? I don't know, I guess I need to read up on this waaay more.

I may also add that I was on a work interview for McDonalds, and I THINK it went well, but you can never be sure? But I bet all of you know that if I do get this job, money situation would feel and be easier. What a mess.

-------------------

Så idag bestämde jag mig för att kolla upp mer info om permanent boende kort. Jag tänkte söka det så att jag kan stanna där lättare. MEN, tydligen. Man kan bara söka det kortet om man har invandrat. Vilket gör situationen mycket jobbigare. Jag hade inte direkt tänkt att invandra för det skulle bli så mycket mer jobb och kännas ganska onödigt? Jag vet inte. Så nu, måste jag komma på nya vägar. Min nya plan är att bara åka och sen börja prata med någon öga till öga om det här? Jag skulle mycket hellre sitta ner och prata om det med någon istället för att maila fram och tillbaka som ändå inte verkar ge svar. Men jag hoppas att det kanske finns någon lättare väg runt allt det här? Att jag typ bara behöver ett visa och sen är det lugnt? Jag vet inte, men jag antar att jag måste läsa om det här myyyyyycket mer.

Jag kan också tillägga att jag var på jobbintervju hos McDonalds, och jag TROR att det gick bra, men man vet aldrig? Men jag antar att alla nu vet att om jag får det jobbet skulle pengasituationen kännas och vara lättare. Vad krångligt.

August 13, 2007

How? & Why? - Hur? & Varför?

I think it's fun to write both swedish and english since maybe the english speaking people will learn something? Hahaha. At least how to spell it. Anyway, I'm kinda hungry again so I'll write this down real fast.

Long Story

At first. My plans were way more simple. I figured that I'd visit Toronto (Canada, duh) over new years. So I'd hang out from dec 28th 07 until jan 11th 08 or so. This all seemed like a good idea cause I'd be 18 and it'd be a nice thing to experience. But then when I got my summer job I realized that the money would be crucial. I could afford the plane ticket but pretty much nothing else so naturally I was all "ok, this isn't going to work."

So I decided to wait 'til next summer instead. But then during this past time I started thinking a lot about what I really want to do in life and I couldn't think of anything. I don't know what the hell I want to do in Sweden. Study, get a permanent job, get married, have babies? Fuck no! I don't want life to be that simple and boring. No offense though, some people want that. I really don't though.

Moving on. I kept talking about going to Canada to everyone, not sure when or how. So gradually I started thinking "why don't I just move there?" I mean it's like Sweden (sorta) but there's english everywhere! And I'd meet so many new awesome people, I can go to way more shows with bands I actaully love and now just think "are ok" and I feel like I can do so many more things. Then I read posts about some girl on our messageboard (old one) that said she was planning to move to Canada and we briefly discussed moving in together and how awesome it'd be. And I mean extremely briefly. So then when I started actaully thinking about it more and planning, I recalled talking to her, so I searched up her myspace and sent her a message about not having seen her on the board in forever and if she was still interested in moving and especially then, with me.

So I got a way longer message back with an amazing response, when she got him from her waaay too long europe vacation we added it up on msn and have talked A LOT since then. Her name is Leanna and she is amazing and is basically saving my life, haha. Thanks!

During the time she was away I had started talking to another super sweet girl, Valerie and I briefly mentioned moving and she said she wanted to move to Toronto as well! YES!! PERFECT! After that all three of us have been planning madly and getting to know each other as well as you possibly can. To say the least, I'm super excited. Also, I was going to go to a college here in Sweden that has Music & Event Management. But my other friend, ms Spazz, Informed me that there's a college in Oshawa, Canada with the exact same education. So I figured, wouldn't it be smarter to learn all the things I wanna learn about this in English? I don't wanna plan events in Sweden anyway! Hell yes! Smartypants.

After this, I started telling more and more people that I'm moving and about all the plans I have for the future. And of course some people are being really really skeptical. Saying I can't do this, with two random people I've never met and a country I know nothing about really. But you know what? This is my life and I need to do what I want to do. Even if it means taking huge chances and risks. I really don't care. If this all fails, I'll be happy to know that I tried and I'll learn from it. Easy as that.

Plans and Money

I'm planning to move in January of 2009. It used to be novemberish 2008 but yeah. We decided it'd be smarter to have one last holiday at home and then move out. Plus, hopefully we'll all have enough money together by then.

I have worked all this summer and have enough money for the plainticket. I'm planning on getting an extra job (I'm working on this as I'm writing too) and work all of next summer too. Hopefully a better paid job since I'll be 18 and hopefully much more than part time which I worked this summer.
For school I need even more money, which will be kinda tough. Hopefully I'll get a job real fast in Toronto and can work it all together. And work while studying.

I know this will be hard, trust me. But it's worth it. I need something new and this is perfect for me. I'm willing to work 24/7 just to get this through.

ps. fuck i can't believe how much there is to translate. hahaha fuck.


Jag tycker det är kul att skriva på både svenska och engelska eftersom de som är engelsktalande kanske lär sig nåt? Haha. Iallafall hur man stavar det. Iallafall, Jag är lite hungrig så jag ska försöka skriva snabbt.

Lång Historia

Först, var mina planer mycket enklare.Jag tänkte att jag skulle hälsa på i Toronto (Kanada, duh) över nyår. Så jag skulle vara där från den 28e dec 07 till 11e jan 08, nåt sånt. Det verkade som en bra idé eftersom jag skulle vara 18 och det skulle vara en trevlig upplevelse. Men sen när jag fick mitt sommarjobb så märkte jag att pengar skulle bli ett problem. Jag kunde betala min flygbiljett men i princip inget annat efter det, så jag tänkte "okej, det här kommer inte funka."

Så jag bestämde mig för att vänta till nästa sommar istället. Men sen under den senaste tiden började jag tänka på vad jag egentligen vill göra med mitt liv och jag kunde inte komma på något. Jag har ingen jävla anning om vad jag vill göra i Sverige. Plugga, skaffa ett permanent jobb, gifta mig, ha barn? Fuck nej! Jag vill inte att mitt liv ska vara så enkelt och tråkigt. Ursäkta mig, vissa människor vill ha det. Det är helt okej. Men det vill inte jag.

Iallafall. Jag fortsatte att prata om att åka till Kanada med alla, inte säker när och hur. Så småningom började jag tänka "varför flyttar jag inte bara dit?" Jag menar det är nästan som Sverige, fast alla pratar engelska! Och jag skulle träffa så många nya coola människor, jag kan på många många fler konserter med band jag ÄLSKAR och inte tycker "är okej" och jag känner att jag kan göra så många mer saker. Sen började läsa inlägg på mitt forum om en tjej som sa att hon planera att flytta till Toronto (dit jag vill flytta) och vi pratade lite snabbt och lätt fram och tillbaka om hur kul det skulle vara att bo tillsammans. Så när jag började fundera mer och börja planera på riktigt, kom jag och tänka på henne och att vi hade pratat om det. Så jag letade upp henne på Myspace och skickade ett meddelande om att hon inte hade varit på forumet ett tag och om hon fortfarande var intresserad av att flytta, då med mig speciellt.

Så jag fick ett myyyyycket längre meddelande tillbaka med ett fantastiskt svar, när hon sedan kom hem från sin alleldes för långa Europa semester så fixa vi msn och vi har pratat MYCKET sen dess. Hon heter Leanna och hon är fantastisk och räddar i princip mitt liv, haha. Tack!

Under den tiden hon var borta så hade jag pratat med en annan super snäll tjej, Valerie och jag nämnde lite snabbt att jag skulle flytta och hon ville flytta till Toronto också! JA!! PERFEKT! Efter det har vi alla tre planerat galet mycket och lärt känna varandra så mycket vi kan. Man kan ju lugnt säga att jag ser fram emot det super mycket. Också, jag skulle gå på högskolan i Kalmar i Sverige som hade Musik & Event management. Men min andra vän, ms Spazz, berätta att det finns ett college i Oshawa, Kanada med precis samma utbildning. Så jag tänkte, vore det inte smartare att lära sig alla saker jag vill lära mig på engelska? Jag vill ändå inte planera events i Svergie! JA, smart.

Efter detta, så började jag berätta för fler och fler att jag ska flytta och om alla mina planer jag har för framtiden. Och såklart finns det vissa som är riktigt skeptiska. De säger bl.a. att jag inte kan göra det, med två personer jag aldrig har träffat och ett land jag inte ens känner till så bra. Men vet ni vad? Det här är mitt liv och jag måste göra det jag vill göra. Även om det betyder att jag tar stora risker och chanser. Jag bryr mig inte. Om allt det här går åt helvete kommer jag ändå vara glad att veta att jag försökte och jag kommer lära mig av mina misstag. Så lätt är det.

Planer och Pengar

Jag planerar att flytta Januari 2009. Det var först planerat November 2008 men ja. Vi bestämde att det vore smartare att spendera en sista högtid hemma och att sen flytta. Plus, förhoppningsvist kommer vi alla få ihop tillräkligt med pengar tills då.

Jag har jobbat hela den här sommaren och har tillräkligt med pengar till flygbiljetten. Jag planerar att skaffa ett extrajobb (jag jobbar på det medan jag skriver det här t.o.m.) och att jobba hela nästa sommar också. Förhoppningsvist ett bättre betalt jobb eftersom jag kommer vara 18 och förhoppningsvist mer än bara deltid som jag jobba den här sommaren.
Till skolan behöver jag ännu mer pengar, vilket kommer bli ganska jobbigt. Jag hoppas kunna få ett jobb så fort som möjligt i Toronto och kan få ihop allt då. Och jobba medan jag pluggar.

Jag vet att det här kommer på svårt, tro mig. Men det är värt det. Jag behöver något nytt och det här är perfekt för mig. Jag är villig att jobba 24/7 bara för att få den här drömmen sann.

ps. fan, det blev asmycket att översätta. tog för evigt. hahah. fan.

August 11, 2007

Alteration - Ändring

alteration
1.
an event that occurs when something passes from one state or phase to another
2.
the act of making something different
3.
the act of revising or altering (involving reconsideration and modification)


I considered a name for this blog and couldn't think of anything. So I did search on some words and found this and thought it fit perfectly.
This blog is going to be all about me planning the moving to Canada, the papers I need, the permissions and all that kind of useless and boring junk but I figured it'd be nice to share, no? When I first started researching about this, I figured it'd be no big deal at all. But yeah, I'm not that smart. So it's a huuuuuuuuuuuuge deal and very complicated. Therefor I need a blog to rant in and give my advice to people who wants to do the same? I just need to write it off. And so this blog came to exist. If you hate me and think I'm annoying as fuck, then just don't read it. But I would appreciate comments from friends as it would make things go.. smoother maybe?

Anyways, thanks and do enjoy.

ps. I'm gonna have the first part of the post in english, and then the second in swedish since... well I'm swedish and I'm gonna guess my friends here will want to read about it too.


ändring:
det att ändra något, förändring


Jag funderade på ett namn till den här bloggen och kunde inte komma på något som passade. Så jag letade runt efter några ord som kunde passa och hittade Alteration - Ändring och tyckte att det passade perfekt.
De här bloggen kommer vara helt om mina planer om flytten till Kanada, papprerna jag behöver, tillstånden jag behöver för att kunna stanna och allt sådant onödigt och tråkigt skit men jag tänkte att det kunde vara bra att dela med sig, no? När jag började söka runt om att flytta så tänkte jag först att det inte var någon stor grej överhuvudtaget. Men ja, jag är inte så smart haha. Så det är en stooooooor grej och mycket mer komplicerat än jag trodde. Därför behöver jag en blogg att tjata i och där jag kan ge andra människor tips om det här om de vill göra samma sak. Jag behöver bara helt enkelt skriva av mig lite. Och så blev den här bloggen till. Om du hatar mig och tycker jag är jobbig som fan, läs inte den här bloggen. Det är onödigt för både dig och mig. Men jag skulle uppskatta stödjande kommentarer och tips så att allting kan gå... snabbare och lättare?

Iallafall, tack och ja.. njut? haha.

ps. Jag kommer ha första delen av varje blog på engelska och den andra översatt till svenska.... eftersom jag antar att mina vänner i Sverige också kanske vill läsa om det här?


<3